WEEK UPDATE

De dagen en weken vliegen voorbij! Vandaag is Vin al 10 weken oud… (echt waar … 10 weken?!) en net zo oud als Vin is ook de webshop 10 weken oud! Het zijn echt gekke weken geweest, dat ik met mezelf geen blijf wist… Waar moest ik aan beginnen? Een blogpost maken? Die overvolle mailbox beantwoorden? Bestellingen van klanten maken en inpakken? Of nieuwe spulletjes in de shop plaatsen? Allemaal dingen waar ik heel hard voor gewerkt heb en niet zomaar kon verwaarlozen… Maar gelukkig heb ik de allerliefste volgers en klanten met een gouden hartje en extra veel geduld! ūüėČ

Maar het allerbelangrijkste lag gewoon steeds voor me! Kleine mini Vin… Jij zette alles eventjes op hold! Je werd iedere dag sterker en sterker en stap voor stap moest ik ook leren om sommige dingen te plannen en te combineren! In het midden van de dag in de bank met je ploffen en even wat rusten vond ik best moeilijk, maar nu we steeds dichter bij de dag komen dat je naar de opvang gaat begin ik mezelf die momentjes toch te gunnen! Het gaat al zo snel en Vin wordt steeds groter!

Vorige week was een fijne week! Jammer genoeg hadden de verkoudheidsmicroben Cis en later ook Vin te pakken, maar dat konden we wel aan! Met Vin gingen we naar het ziekenhuis voor de eerste check up van de heupjes! Die zaten nog niet helemaal hoe ze zouden moeten zitten dus daar krijgen we binnen enkele weken weer een een volgend onderzoek voor! We moesten ons nog niet te veel zorgen maken, want de kans dat ze nog goed groeien is er zeker! Dus fingers crossed! Cis en Vin zijn dikke vriendjes! Cis is gelukkig nooit jaloers en gaat heel vaak een kusje geven aan zijn kleine boer! Heerlijk om te zien! Hij vind het vooral heel belangrijk dat “broer” ook mee opstaat en beneden gebracht word en dat hij heel de tijd in de buurt is! Als we ergens naartoe gaan wil jij op voorhand ook steeds weten of Vin ook mee gaat! Schattig hoor!

De rest van de week zat gevuld met inkopen van spulletjes voor de shop (hele mooie trouwens!), fotograferen en de shop vullen! Ook staan er een paar hele leuke blogprojecten op de planning die best wel wat voorbereiding nodig hadden! Net zoals andere weken ging ook deze weer razend snel voorbij en genoten we van een super mooi herfstweekend in de bossen! Terwijl Vin heerlijk slaapt in zijn Bugaboo stapt Cis flink mee in het bos ! Hij is er dol op! Want nu er zoveel paddenstoelen staan, moeten er zeker ook veel kaboutertjes rondlopen… ūüėČ

The days and weeks are flying by! Today Vin is already 10 weeks old… (really… 10 weeks?!) and just as old as Vin is the weshop! It have been crazy weeks in which I didn’t know what to do with myselft… Where was I supposed to start? Make a¬†blogpost? Answering my packed¬†mailbox? Making orders for customers and pack them? Or place new stuff in the shop? All things I worked really hard for and couldn’t neglect just like that… But luckily I have the sweetest followers and customers with golden hearts and lots of patience! ūüėČ

But the most important thing was laying in front of me all the time! Little¬†mini Vin… You put everything on¬†hold! You got stronger and stronger every day and step by step I had to learn to plan things and combine them! Laying on the sofa in¬†the middle of the day to rest I found really difficult, but now that we come closer to the day you go to daycare I allow myself these moments more and more!¬†It’s going so fast and Vin is getting bigger!¬†

Last¬†week was a nice¬†week! Unfortunately both Cis and later on Vin had a cold, but we could handle that! We went to the hospital with Vin for his first check up of his hips! These weren’t exactly how they should be but¬†in a few weeks we will know more during a new investigation! They told us not to worry too much because the chance it’ll grow all right is there! So¬†fingers crossed! Cis and¬†Vin are big friends! Luckily Cis is never jealous and he goes to his brother a lot to give him a kiss! So lovely to see that! It’s important to him that¬†“brother” comes out of bed with him and is taken downstairs so he can be around him all the time! If we go anywhere he wants to know if Vin is coming with us! So cute!¬†

The¬†rest of the¬†week was filled with purchasing for the shop¬†(very nice stuff by the way!), taking pictures and fill the¬†shop! Also there are a few nice blog projects in the planning that took quite some preparations! Just like other weeks this one went by really quickly and we enjoyed a beautiful fall weekend in the woods! While Vin was sleeping in his Bugaboo Cis was walking with us in the woods! He loves it! Becasue there are so many mushrooms now there must be lots of goblins… ūüėČ ¬†  
  
 
Love,

Elle.

Geef een reactie