Happy Mama – Erika Van Tielen

Ik moet het eerlijk toegeven! Een tweede kindje krijgen is heerlijk… Het voelt net zo speciaal als de eerste keer maar toch voelt het ook zo veel relaxter… Die zwangerschap toch! Want na de bevalling merk je plots dat je in plaats van weinig tijd voor jezelf, eigenlijk helemaal geen tijd meer hebt! 🙂

Ja ik ben moe en ik snak soms naar een dag helemaal niets doen, maar ik zou voor geen geld van de wereld dit wondertje willen missen! Ik heb 2 kids, 2 jongens en een geweldige man en ik ben een Happy Mama!

Dat is ook Erika Van Tielen! In het vroegere myspace verleden ging ik wel een keer met haar op stap! Maar ondertussen zijn we grote meisjes geworden met kleine en grote verantwoordelijkheden en vonden we elkaar terug via Instagram! Ik heb Erika altijd een kei toffe en interessante madam gevonden! Buiten dat ik ze zo’n knappe vond was ik heel erg onder de indruk van hoe ze kon vertellen… De manier waarop ze sprak was altijd zo rustig en plezant! 🙂 Dat herinner ik me nog goed van in die goede oude myspace tijd! Ik was dan ook superblij dat Erika ook een mamablog begon! Niet weer 1 van de zovele, maar een originele blog met teksten en quotes waar ik vaak luidop mee moest lachen! Ze vertelt de leuke en minder leuke momenten uit haar “mama avontuur” en vooral de uitspraken van haar zoontje Finn zorgen ervoor dat ik steeds de slappe lach krijg! Eerst een blog en daarna verraste ze ons met een boek … Happy Mama!

Geen boek met alleen maar tips hoe’n geweldige mama Erika wel niet is, maar een eerlijk boek met allerlei weetjes, gevoelens en gebeurtenissen tijdens haar zwangerschap.

Erika zit op een eerlijk nuchter wolkje en dat kan je ook lezen in haar boek! Ze is een happy mama die gewoon haar eigen gevoel volgt, is niet echt fan van de “zo moet het regeltjes”.

Roze of blauwe wolkjes bestaan zeker, maar laten we allemaal eerlijk zijn, heel af en toe regent het ook wel eens en dat mag ook gezegd worden!

Lieve Erika… Ik las je boek misschien dan wel in 100 stukjes (tijdens de fles voeding door, tijdens het toiletbezoek, staand bij het koken of heel af en toe tijdens 5 minuten me-time!) maar ik las het met zo veel plezier! Vele momenten waren voor mij herkenbaar en soms nam je zelfs de woorden uit mijn mond! Ik mag dan ook alleen maar hopen dat boek 2 snel in de rekken zal liggen!

Aan alle andere (aanstaande) mama’s raad ik dit boek kei hard aan! Ik beloof jullie ontroering en amusement! Je voelt je “begrepen” en hoopt bij iedere bladzijde dat je kleine bengels toch nog even langer slapen zodat je de volgende pagina ook kan lezen! 😉

Dus, heb jij het boek van Erika nog niet in huis? Dan heb ik een leuke verrassing voor jullie, want ik mag een exemplaar weggeven! Wat moet je doen om te winnen?

Vertel me wat jullie een Happy Mama maakt! Zijn het de grappige uitspraken van je kids? Die extra lange zondagochtendknuffels of het stampen van je baby in je buik? Laat het me weten en dan maak ik eind deze week de winnaar bekend!

Wil je het winnen niet afwachten? Bestel dan HIER je boek en ga zeker af en toe langs op Erika’s Blog!

Good luck and enjoy!

I have to admit it honestly! Having a second baby is wonderful… It feels just as special as the first time but at the same time so much more relaxed… That’s during pregnancy, but after giving birth you suddenly notice that instead of some time for yourself you don’t have any time at all! 🙂

Yes, I’m tired and I would love to do absolutely nothing for a day, but I wouldn’t want to miss that little miracle for the world! I have 2 kids, 2 boys and an amazing boyfriend and I am a Happy Mama! 

So is Erika Van Tielen! In the early days of myspace we used to go out sometimes! But in the mean time we became big girls with small and big responsibilities and we found each other again on Instagram! I always thought Erika is a really cool and interesting lady! Apart from the fact that I think she’s very pretty I was very impressed with how she tells stories… The way she spoke was always so calm and pleasant! 🙂 I remember that very well from those good old myspace days! Therefore I was super happy to hear she also started a mama blog! Not 1 of the many, but an original blog with words and quotes that made me laugh out loud! She tells the nice and less nice moments from her “mama adventure” and especially the statements from her son Finn make sure I’m laughing out loud! First a blog and then she surprised us with a book… Happy Mama!

Not a book with only tips how great Erika is as a mum, but an honest book with all kinds of little facts, feelings and events during her pregnancy. 

Erika is a sober person and you can read that in her book! She’s a happy mum that just follows her own feeling. Not a big fan of the rules “how it’s supposed to”. 

Pink or blue clouds certainly exist, but let’s be honest, every once in a while it rains and that can be said! 

Dear Erika… I may have read your book in 100 pieces (during the bottles, toilet visits, standing while cooking and the occasional 5 minutes of me-time!) but I read it with so much joy! Lots of moments were so recognizable to me and sometimes you just took the words out of my mouth! I can only hope book 2 will be available soon! 

To all other mums (to be) I definitely recommend this book! I promise you emotion and amusement! You will feel “understood” and will hope while turning every page your little one will keep sleeping for a while to let you read the next page! 😉 

So, you don’t have Erika’s book yet? Well, I have a surprise for you, cause I can give one away! What do you have to do to win? 

Tell me what make you a Happy Mama! Is it the funny things your kids say? That extra long Sunday morning cuddles or feeling your baby kick in your belly? Let me know and by the end of this week I will announce the winner! 

You don’t want to wait if you won it? Order your copy HERE and certainly visit Erika’s Blog every once in a while! 

Good luck and enjoy! 


Love,

Elle.