Mijn Hotspots! – Stokke on the go!

Toen ze me laatst vroegen wat mijn favoriete hotspots zijn, dacht ik eerst aan enkele hippe restaurantjes of aan enkele leuke koffiebars… Vooral in Antwerpen en Hasselt heb ik een paar toppers op mijn lijstje staan!
Maar als ik dan denk aan hoe ik mijn vrije dag spendeer samen met mijn 3 mannen, dan ga ik steeds terug naar dezelfde plek!

De Lommelse Sahara… Deze plek doet me steeds herinneren waarom ik het zo leuk vind om in Lommel te wonen en de grote stad Antwerpen achterliet!
Een prachtige plek waar ik tot rust kom en waar Cis zich volop kan uitleven!
Puur natuur en een plek waar heel veel herinneringen zijn ontstaan!
Cis is een beetje ziek de laatste dagen dus haalde ik de Stokke Scoot boven om hem mee op pad te nemen! Zo zit hij lekker comfortabel en kan hij rusten wanneer nodig…
Cis en kinderwagens gaan nooit zo goed samen…. Hij voelt zich er al “te groot” voor…
Maar bij deze Stokke Scoot hoor ik nooit geklaag… Hij blijft keitrots zitten en omdat hij vrij hoog zit, kan hij alles flink in de gaten houden!
De Stokke Scoot is trouwens geschikt voor verschillende ondergronden en terreinen! Dus je kan er zowel de stad als de bossen mee in!
Om mezelf te plezieren koos ik voor de Black Melange kleur… een prachtige grijze stof die perfect bij mijn outfits past! šŸ˜‰

De buitenlucht deed Cis goed, we speelden nog even tussen de bomen en namen de tijd om even neer te zitten en te kijken naar het water terwijl Cis zijn levensverhaal vertelde…
Heerlijk hoe hij meer en meer goede zinnetjes maakt!

Als beloning mocht Cis de 2e hotspotĀ kiezen… En 3 keer raden waar onze kleine vriend voor koos? Jawel: de speeltuin!
Dichtbij de Lommelse Sahara kan je een mooie grote speeltuin vinden!Ā Cis is er altijd een beetje van onder de indruk… De eerste paar minuten durft hij nergens op en de laatste minuten wil hij nergens meer af!
Tussen de grote speeltuigen en die hoge bomen lijkt mijn mannetje nog zo klein…Ā En toch kan hij al zo veel…
Wanneer ik dan op een bankje toekijk hoe hij als een avonturier omhoog klimt en hij z’n fantasie de vrije loop laat gaan voel ik me zo gelukkig! Hier zou ik geen enkel trendy restaurant of hippe koffiebar voor willen inruilen…
Het zijn die kleine dingen die tellen! Mijn 2 hotspots… Heel simpel, maar ze zitten vol herinneringen!

En nu is het aan jullie… Ik ben heel benieuwd wat jullie hotspotsĀ zijn… Waar gaan jullie graag met de kids naartoe?
Ook naar het bos? De speeltuin? Of kiezen jullie toch liever voor een restaurantje?
Deel jullie favoriete hotspotsĀ via social media en tag deze met #StokkeOnTheGo .
Ik zet alvast de Zoo een keer op de planning! šŸ˜‰
Maar voorlopig laat ik jullie nog even meegenieten van onze prachtige hotspotĀ dag!

(Ā Stokke Online!Ā )

When I was asked what my favoriteĀ hotspots are, I first thought of some hip restaurants or nice coffee bars… EspeciallyĀ in AntwerpĀ andĀ Hasselt I have a few really nice ones on my list!
But when I started thinking how I spend my days off together with my 3 men, I realized we always go back to the same place!

The Lommel Sahara… This place reminds me all the time why I like living in Lommel so much and had no problem leaving the big town of Antwerp!
A beautiful place where i find my peace and where Cis can do as crazy as he wants!
Pure nature and a place whit lots of memories already!
Cis is a little ill the last couple of days so I took out theĀ Stokke Scoot! This way heĀ“s nice and comfortable and he can rest if he needs to…
Cis and strollers donĀ“t mix normally… He thinks heĀ“s too big for them already…
But with thisĀ Stokke Scoot I donĀ“t hear any complaints… HeĀ“s very proud and because he sits quite high he can keep an eye on everything!
By the way, the Stokke Scoot is suitable for different surfaces and terrains! So you take it both to the city as the woods!
To pleasure myself I chose for theĀ Black Melange color… a beautiful grey fabric that fits my outfits perfectly! šŸ˜‰

The outside air did Cis well, we played for a while between the trees and took some time to look at the water while Cis told his life story…
I love it how he makes more and more goodĀ sentences!

As a reward Cis got to choose the 2ndĀ hotspot… 3 guesses what our little friend chose? Yes: the playground!
Close to theĀ Lommel SaharaĀ you can find aĀ nice big playground!Ā Cis is always a little impressed when we go there… The first couple of minutes he doesnĀ“t dare to play and the last minutes he doesnĀ“t want to go home!
Between the big toys and the high trees my little man seems so small… And yet he can already do so much…
When I am watching from a bench how heĀ“s climbing like a real adventurerĀ and unleashing his fantasy I feel so happy! I wouldnĀ“t want to trade any trendyĀ restaurant orĀ hipĀ coffee bar for this…
ItĀ“s the small things that count! MyĀ 2 hotspots… Very simple, but full of memories!

And now itĀ“s up to you… I am very curios what your hotspots are… Where do you like to go with your kids?
Also to the woods? The playground? Or would you rather go to a restaurant?
Share your favorite hotspots onĀ social media andĀ tag it withĀ #StokkeOnTheGo .
I am putting theĀ Zoo on theĀ planning for the next trip! šŸ˜‰
But for now I let you enjoy our beautiful hotspot day!

( STOKKE ONLINE )

IMG_7165IMG_7169 IMG_7182IMG_7176 IMG_7179 IMG_7185 IMG_7206 IMG_7216 IMG_7229 IMG_7235 Ā IMG_7243IMG_7261IMG_7237 IMG_7263 IMG_7279 IMG_7282 IMG_7291

STOKKE SCOOT – BLACK MELANGE

Love,

Elle

One thought on “Mijn Hotspots! – Stokke on the go!

  1. I love the pictures and your outfit!!! If I would have another baby I would get the Stokke, as it looks so timeless and classy. I also love you shoes and was wondering what brand they are? Thanks in advance and I wish you a fabulous day with your boys :)!

Geef een reactie